Prehospitale møter med mennesker i krise – Lærebok for ambulansepersonell

Prehospitale møter med mennesker i krise – Lærebok for ambulansepersonell

699.00kr

Anne Kristine Bergem, Nina Øye Thorvaldsen, Kristin Häikiô, Øyvind Holst (red.)
ISBN: 9788282172509
Innbinding: Heftet
Litteraturtype: Fagbok
Utgivelsesår: 2024
Antall sider: 514

Mennesker i akutt krise trenger å bli møtt med medmenneskelig respekt, faglig tyngde og personlig trygghet av fagpersoner. Helsepersonell må derfor ha både kunnskap og gode holdninger. Hensikten med denne læreboken er å sette ambulansepersonell og annet prehospitalt og akuttmedisinsk personell bedre i stand til å gjenkjenne når mennesker er i krise, møte dem på en omsorgsfull og profesjonell måte, forstå ulike kulturuttrykk, og yte god helsehjelp.

I boken tar redaktørene utgangspunkt i læringsutbyttene for paramedisinerutdanningene ved norske universiteter og høgskoler, selv om boken vil være nyttig for alle som arbeider i prehospitale og akuttmedisinske tjenester. Redaktørene har selv skrevet flere kapitler, både alene og i samarbeid med andre. Boken inneholder også en rekke bidrag fra fagpersoner med erfaring fra og kunnskap på sine felt, alle spisset mot den prehospitale og akuttmedisinske hverdagen.

Boken består av fem hoveddeler: Del 1. Overordnede perspektiver tar for seg temaer som leseren skal ta med den videre lesingen av boken, brukerperspektiver, jus og kulturforståelse. Del 2. Møter med mennesker gir innblikk i gir innblikk i ulike utfordringer mennesker kan ha, som kan påvirke hva de har behov for når en krise oppstår. Del 3. Vold og omsorgssvikt gjennom livsløpet skal gjøre leseren bedre i stand til å fange opp og møte mennesker utsatt for vold. Del 4. Møter med mennesker i og etter kriser handler om ivaretakelse berøres fordi de er pårørende eller hjelpere, og betydningen av ivaretakelse av disse. Del 5. Organisering og tverrfaglig samarbeid viser organiseringen av tjenester når en jobber prehospitalt, i tillegg til bruk av elementer i pasientjournal.

«Prehospitale møter med mennesker i krise» er primært skrevet for paramedisinerstudenter, men vil også være relevant for andre som jobber med mennesker i krise utenfor sykehus, eksempelvis brann- og redningstjenesten, politiet, kriminalomsorgen, kommunehelsetjenesten og personell ved AMK og i ambulansetjenesten. Mye av innholdet er også relevant for sykepleiere og annet personell som jobber med mennesker i akutte krise på sykehus, legevakt og akuttmottak.

Redaktørene Thorvaldsen, Häikiö, Holst og Bergem er alle tilknyttet paramedisinerutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet.

 

Se Prehospitale møter med mennesker i krise – Lærebok for ambulansepersonell

Relaterte bøker