Leve mer, gruble mindre! Hovedbok e-bok

Leve mer, gruble mindre! Hovedbok e-bok

Leve mer, gruble mindre! er skrevet for ungdom og til ungdom. Målet er å lære ungdom og unge voksne å være mer til stede i egne liv, og slik takle livets mange utfordringer bedre.

335.00kr

Forfatter:
Kjersti B.
Tharaldsen
ISBN: 604

Leve mer, gruble mindre! består av denne hovedboken, en arbeidsbok og en voksenveileder. Hovedboken og arbeidsboken er skrevet for ungdom og til ungdom. Målet er å lære ungdom og unge voksne å være mer til stede i egne liv, og slik takle livets mange utfordringer bedre. Leve mer, gruble mindre! er basert på mestringskonseptet Oppmerksom mestring som presenterer oppmerksomt nærvær (mindfulness) som et hensiktsmessig utgangspunkt for å styrke egne mestringsevner. Etter en presentasjon av oppmerksomt nærvær vil du lære hvordan du kan takle ulike former for påkjenninger, lære mer om følelseslivet ditt, og hvordan du kan kommunisere på en god måte med de rundt deg. Hovedbudskapet er at det kun er du som har ansvar for ditt eget liv og hvordan du vil leve det, og disse bøkene vil kunne gi deg noen redskap til å mestre livet ditt på best mulig måte.

Denne boken finnes også i trykket utgave

SE OGSÅ:
Leve mer, gruble mindre! Voksenveileder
Leve mer, gruble mindre! Arbeidsbok
Leve mer, gruble mindre! Hovedbok
Veiledning for e-bok

Se Leve mer, gruble mindre! Hovedbok e-bok

Relaterte bøker