AD/HD hos barn

60.00kr

Forfatter:
Silvia
Kriz
ISBN: 9788277862132

Informasjonsheftet AD/HD hos barn handler om oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet hos barn. Det retter seg til foreldre, lærere og andre fagfolk. Det gir en kortfattet oversikt over hva slags vansker barn med AD/HD ofte sliter med, hvordan vi kan forstå disse vanskene ut fra hjernens funksjon,og hvordan en kan hjelpe barna å fungere best mulig med sine vansker. Heftet tar også for seg behandling med medisiner.

Forfatter: Silvia Kriz

Se AD/HD hos barn

Relaterte bøker