TMA – Terapeutisk Mestring av pasienter med Aggresjonsproblematikk

TMA – Terapeutisk Mestring av pasienter med Aggresjonsproblematikk

Forebygging av vold og redusert bruk av tvang ved hjelp av relasjonelt arbeid med vekt på forståelse, anerkjennelse og respekt.

75.00kr

ISBN: ISBN 9788277862125

Heftet er utarbeidet ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), Psykiatrisk klinikk, i tilknytning til arbeidet med Terapeutisk Mestring av Aggresjon. Sentralt i dette arbeidet er oppfatningen om at muligheten til å forebygge vold og redusere bruk av tvang, ligger i det relasjonelle møtet mellom pasient og personale.

Relasjonelt arbeid med vekt på forståelse, anerkjennelse og respekt, ligger til grunn for de teorier og innfallsvinkler som er valgt. Det er vektlagt en praktisk tilnærming og enkel tekst for å synliggjøre de utfordringer og muligheter vi har knyttet til forebygging av vold gjennom terapeutisk mestring av aggresjon. Noen fysiske mestringsteknikker knyttet til håndtering av vold er illustrert i heftet, i tillegg anbefales kurs for å lære disse.

Enkelte deler (bruk av skjerming, mekaniske tvangsmidler) er spesielt rettet mot bruk i institusjon. Ellers kan de overordnede prinsippene i heftet anvendes i de fleste settinger hvor det er behov for å drive voldsforebyggende arbeid.

Heftet ble første gang utgitt i 2004, revidert utgave i 2009.

Forfatter: TMA-prosjektleder Ingelin Testad, SUS, Psykiatrisk klinikk

Se TMA – Terapeutisk Mestring av pasienter med Aggresjonsproblematikk

Relaterte bøker