Vis meg

390.00kr

Litteraturtype: Brettspill
Utgivelsesår: 2021

Et samtaleverktøy for følelsesregulering

VIS MEG handler om barns tanker og følelser. Dette verktøyet lar barns stemme komme til utrykk ved hjelp av bilder. Barnet kan vise sin mening og får mulighet til å snakke om det som opptar dem. Undring, utforskertrang, lek og medvirkning kan stimuleres.

Brukes sammen med foreldre, ansatte i barnehager og PPT, lærere, psykolog, helsesykepleier, terapeut, besteforeldre – eller andre barn.

Ved hjelp av aktivitetskort kan du vise og snakke om tanker, følelser og situasjoner. Hva liker du aller best? Hva liker du minst?

Tegn dine tanker, følelser og hvem du kan snakke med hvis du trenger hjelp til noe.

Vis eller pek på det som gjør at du føler deg bedre.

Målgruppe: Barn 3-12 år

 

OTB Omsorg for traumatiserte barn

Transkulturelt senter

Helse Stavanger PsykOpp

Læringsmiljøsenteret Filiorum

Stiftelsen Dam

Se Vis meg

Relaterte bøker