Kroppsbevissthetsterapi

75.00kr

ISBN: ISBN 9788277862101

Fysioterapiveileder for kroppsbevissthetsterapi.

Denne veilederen er skrevet med erfaringer fra virksomheten ved Gruppepoliklinikk 1 ved Psykiatrisk klinikk i Stavanger 1996-2006. Der har kroppsbevissthetsterapi (KBT) vært et av tilbudene sammen med gruppe- og inidvidualsamtaler, billedterapi, metafor-/problemløsningsgrupper, undervisning og måltidstrening.

Se Kroppsbevissthetsterapi

Relaterte bøker