Samarbeid vaksenpsykiatri – barnevern

Samarbeid vaksenpsykiatri – barnevern

60.00kr

ISBN: ISBN 9788277861418

Informasjonshefte for terapeutar i vaksenpsykiatrien

Fra forordet:

"Eg vonar dette temaheftet kan vere eit nyttig bidrag til at born med foreldre som har psykiske lidingar, får den støtta og hjelpa dei treng til rett tid".

Born gret ikkje fordi det er mørkt, men fordi dei trur dei er aleine i myrkret

Forfatter: Eva Svendsen

Se Samarbeid vaksenpsykiatri – barnevern

Relaterte bøker