Leve mer, gruble mindre!

Ressurspakke – samtaleverktøy for videregående skole Leve mer, gruble mindre! er skrevet for ungdom og til ungdom. Målet er å lære ungdom og unge voksne å være mer til stede i egne liv, og slik takle livets mange utfordringer bedre.

500.00kr

Ressurspakken –  Leve mer, gruble mindre! består av en hovedbok, en arbeidsbok og en voksenveileder. Hovedboken og arbeidsboken er skrevet for ungdom og til ungdom. Målet er å lære ungdom og unge voksne å være mer til stede i egne liv, og slik takle livets mange utfordringer bedre. Leve mer, gruble mindre! er basert på mestringskonseptet Oppmerksom mestring som presenterer oppmerksomt nærvær (mindfulness) som et hensiktsmessig utgangspunkt for å styrke egne mestringsevner. Etter en presentasjon av oppmerksomt nærvær vil du lære hvordan du kan takle ulike former for påkjenninger, lære mer om følelseslivet ditt, og hvordan du kan kommunisere på en god måte med de rundt deg. Hovedbudskapet er at det kun er du som har ansvar for ditt eget liv og hvordan du vil leve det, og disse bøkene vil kunne gi deg noen redskap til å mestre livet ditt på best mulig måte.

Hovedboken finnes også i e-bokversjon.

SE OGSÅ:
Leve mer, gruble mindre! Voksenveileder
Leve mer, gruble mindre! Arbeidsbok
Leve mer, gruble mindre! Hovedbok e-bok

Se Leve mer, gruble mindre!

Relaterte bøker