Mestringsbok Tvangslidelser

Mestringsbok Tvangslidelser

349.00kr

Forfatter:
Geir
Thingnæs
Forfatter:
Jan
Haslerud
Forfatter:
Tone Madland
Skeie
ISBN: 9788282172035

Boken viser hvordan vi systematisk og målrettet kan arbeide med en tvangslidelse, og hva som skal til for å få det bedre. Det er ikke en bok som kan løse alle problemer, men en veiviser til mestring. Vi mener at det er viktig å velge den behandlingsformen som gir best mulig symptomlette på kortest mulig tid, og at bedringen opprettholdes. Kontrollerte studier viser at eksponering med responsprevensjon har best dokumentert effekt i behandlingen. Men erfaring viser også at kognitiv tilnærming og medisiner er viktige elementer for å få til mestring. Ofte kan en overvinne tvang etter 15 til 25 timer med eksponering med responsprevensjon (ERP) kombinert med kognitiv terapi.

Denne boken er ikke først og fremst en selvhjelpsbok, men et samarbeidsprosjekt hvor pasienten og behandleren samarbeider for å skape mestring. Målet med behandlingen er at pasienten skal mestre tvangslidelsen på en bedre måte. For nå vi mestrer tvangen, får vi en bedre livskvalitet. Mestring forsterkes gjennom egeninnsats og gjennom kunnskap om lidelsen. Behandlingen handler om å få krefter til å møte livets utfordringer og ha kontroll over eget liv.

Revidert utgave, 2012

 

Last ned: Arbeidsskjema til mestringsbok i pdf-format

Se Mestringsbok Tvangslidelser

Relaterte bøker