Støtte og kontakt

Støtte og kontakt

60.00kr

ISBN: ISBN 8277861109

Fra isolasjon til relasjon. Støttekontakt som tiltak for mennesker med psykiske lidelser.

Etablering av støttekontaktforhold har for mange betydd et første skritt mot et selvstendig liv. Når en tar del i samhandling og aktiviteter sammen med en støttekontakt forlater en pasientrollen. Heftet er skrevet for å inspirere og kvalitetsutvikle støttekontaktvirksomheten i de enkelte kommunene. I opplysningsheftet vil vi også vise hvordan spesialisthelsetjenesten kan bidra til et utviklingsarbeid på området. Heftet er også skrevet for brukeren, deres nærmeste pårørende og for støttekontakten.

Forfatter: Ingvild Kristiansen og Marit Linnerud

Se Støtte og kontakt

Relaterte bøker