Taushet, stillhet og kjærlighet

Taushet, stillhet og kjærlighet

200.00kr

ISBN: ISBN 9788282170055

Taushet, stillhet og kjærlighet kan kun berøres med ord. Det er dimensjoner av livet som aldri helt kan beskrives. Eksemplene i boken er hentet fra møter med urbefolkningsgrupper, fra reiser og naturopplevelser. De illustrerer kunnskap og opplevelser som er viktige for handlingsbåren kunnskap og dypt eksistensielle spørsmål som kjærlighet og det å elske. Taushet, stillhet og kjærlighet kan leses både som en litterær samling essays, og som en dyptpløyende litterær tekst som når lengre inn mot de mest grunnleggende spørsmål enn tradisjonelle akademiske tekster.

Denne filosofiske boken vil treffe alle som er opptatt av livets mest eksistensielle spørsmål. Det er en filosofisk bok om økologi og livets mening skrevet for å bryte med tradisjonelle akademiske rammer, samtidig som den gir leseren mulighet til fordypning og refleksjon med utgangspunkt i de fagområder som berøres. Innen universiteter og høgskoler vil boken egne seg for både grunn- og videreutdanninger som tar opp grunnleggende spørsmål rundt kommunikasjon, økologi og landskapsopplevelser.

Se Taushet, stillhet og kjærlighet

Relaterte bøker