Back2School

579.00kr

Forfatter:
Mikael
Thastum
Forfatter:
Christina Magni
Kjerholt
Forfatter:
Kristian Bech
Arendt
Oversetter:
Kirsten
Hemmer
ISBN: 9788277862514
Innbinding: Heftet
Litteraturtype: Faglitteratur
Utgivelsesår: 2022

Bekymringsfullt skolefravær har mange og ofte sammensatte årsaker. Back2School (B2S) er et behandlingsprogram som møter denne utfordringen med en grundig kartlegging av den enkelte elevs situasjon – og en systematisk innsats der riktig intervensjon kan hjelpe barn og unge tilbake til en regelmessig skolegang som de trives med.

Denne manualen er en ny, gjennomrevidert utgave av den opprinnelige Back2School RCT-manualen som ble benyttet i forbindelse med en studie av effekten av Back2School-programmet i Danmark i perioden 2016–2019.

I den vitenskapelige utprøvingen ble Back2School benyttet sammen med et dansk kognitivt atferdsterapeutisk program, Mind My Mind, som inneholder moduler med evidensbaserte metoder for intervensjon. I denne utgaven er disse metodene en integrert del og manualen kan derfor anvendes som et selvstendig behandlingsverktøy.

Gjennom prinsipper fra kognitiv atferdsterapi arbeider veilederen og familien sammen om å identifisere og løse utfordringene ved hjelp av trinn for trinn-tiltak.

Valg av metoder baseres på:

  • kunnskap fra besvarelser på spørreskjema
  • en forsamtale med barnet og foreldrene
  • en kasusformulering som B2S-veilederen og familien utarbeider i fellesskap.

På denne måten er intervensjonen skreddersydd til det enkelte barn og til den enkelte families behov.

I B2S spiller også skolen en viktig rolle, blant annet ved at nøkkelpersoner på skolen tildeles bestemte ansvarsområder overfor barnet.

Programmet består av 11 møter mellom barnet, foreldre og veileder med hjemmeoppgaver mellom alle sesjonene, tre skolemøter og vedlikeholdsmøter etter avsluttet program.

«Erfaringene fra arbeid med barn og unge som har skolefraværsproblematikk tilsier at behovet for både kompetanseheving og en målrettet måte å jobbe på er stort, for dette er kompliserte og sammensatte problemstillinger.» (…) Alle hjelpetjenester og skoler som jobber opp mot elever som har et skolefraværsproblem kan ha utbytte av denne manualen.»

Jo Magne Ingul, førsteamanuensis ved RKBU, NTNU, og del av forskergruppen i den nasjonale pilotstudien om skolefravær, Back2School.

Se Back2School

Relaterte bøker