Personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser

80.00kr

Forfatter:
Alv A.
Dahl
ISBN: 9788277862019

Mennesker med personlighetsforstyrrelser møter vi i mange sammenhenger. De kan være foreldre, ektefeller, slektninger, arbeidskolleger og andre personer vi møter i livet. Personer med denne diagnosen er ofte problematiske for mennesker rundt seg, og noen av dem plages selv, mens andre ikke har en følelse av at deres væremåte kan skape vansker for andre. Denne diagnosen er så utbredt at vi ikke kan unngå å støte på noen. Noe av det viktigste vi kan gjøre for vår egen og deres skyld, er å identifisere problemet, forsøke å forstå hvorfor problemene de skaper oppstår, og vite hvordan vi skal håndtere dette.

Se Personlighetsforstyrrelser

Relaterte bøker