Mestringsbok Stemningslidelser

Mestringsbok Stemningslidelser

349.00kr

ISBN: ISBN 9788282172066

Med begrepet stemningslidelser mener vi her stemninger som går ut over det vi regner som normalt. Under begrepet stemningslidelser finner vi forskjellige former for depresjon og mani. Stemningslidelser er derfor en samlebetegnelse på mange forskjellige lidelser hvor symptomene og årsakene er forskjellige. Stemningslidelser kalles også for affektive lidelser.

Boken skal være til hjelp for pasienter med stemningslidelser. Formålet er å bidra til å overvinne stemningslidelser eller til å takle problemer på en bedre måte. Boken er delt inn i fire deler som følger fasene i behandlingen slik den praktiseres ved Gruppepoliklinikken ved Psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssykehus, med både teoristoff og praktiske oppgaver. Boken kan brukes i både individualsamtaler og i gruppebehandling.
Se Mestringsbok Stemningslidelser

Relaterte bøker