Hans-Jørgen Wallin Weihe

Hans-Jørgen Wallin Weihe (red.) er professor ved Høgskolen i innlandet og har forsket på spørsmål om avhengighet, kultur, identitet, kommunikasjon og traumer. Han har tidligere hatt fagansvar for Nasjonalt opplæringsprogram i penge- og dataspill: lidenskap og avhengighet sammen med Stian Overå.

Bøker av Hans-Jørgen Wallin Weihe