Tause helter – Silent Heroes

Boka kombinerer krigshistorie, særlig om andre verdenskrig i Norge, med det personlige perspektivet; de som mistet livet og familiene deres.

290.00kr

ISBN: ISBN 9788282170215

Tause helter handler om falne fra samveldelandene. Førtifem av disse ligger begravet på Eiganes kirkegård i Stavanger. I tillegg er sju flygere begravet på Helleland kirkegård og fem ingeniørsoldater på Vestre gravlund i Oslo. Disse deltok i operasjon Freshman. Den handler også om de som mistet sine kjære. Målet er å fortelle hvem disse mennene var, hvilke oppdrag de deltok i, hvordan de døde, hvordan de er blitt minnet og hedret i ettertid, og hvordan det var for familiene å leve videre med tapet av sine kjære.

Boka kombinerer krigshistorie, særlig om andre verdenskrig i Norge, med det personlige perspektivet; de som mistet livet og familiene deres. Den er et produkt av forskningsprogrammet Minnestudier ved UiS og følger opp publiseringen av Krigsminner: Sola Krigsgraver (Dessingué, Smith-Solbakken og Wallin Weihe, 2009), en bok som på lignende måte tar utgangspunkt i krigsgravene på Sola kirkegård nær Stavanger og Dunkirk, City of Memories (Dessingué og Ryckebusch, 2011), som omhandler hvordan verdenskrigene har påvirket byen Dunkirk.

This book, with both English and Norwegian text, is about the 45 Commonwealth casualties buried in Eiganes Cemetery, Stavanger, in addition to the seven airmen buried in Helleland Churchyard and the five Royal Engineers who took part in Operation Freshman and who are buried in Oslo Western Civil Cemetery. It is also about those who lost their loved ones. The aim is to tell the story of who these men were, what mission they were involved in, how they died, how they have been remembered and honoured since, and what it was like for their families to live on with their loss.

The book combines Second World War history, especially in Norway, with the personal perspective of those who lost their lives and their families. It is a product of the research programme Memory Studies at the University of Stavanger and is a follow-up of Memories from the War. Sola War Graves (Dessingué, Smith-Solbakken and Wallin Weihe, 2009), which in similar fashion uses as its starting point the war graves in Sola Cemetery near Stavanger and Dunkirk, City of Memories (Dessingué and Ryckebusch, 2011), which deals with how the world wars have affected the city of Dunkirk.

Se Tause helter – Silent Heroes

Relaterte bøker