Leve mer, gruble mindre! Arbeidsbok

Leve mer, gruble mindre! Arbeidsbok

Leve mer, gruble mindre! er skrevet for ungdom og til ungdom. Målet er å lære ungdom og unge voksne å være mer til stede i egne liv, og slik takle livets mange utfordringer bedre.

199.00kr

Forfatter:
Kjersti B.
Tharaldsen
ISBN: 9788282172141

Leve mer, gruble mindre! består av denne arbeidsboken, en hovedbok i e-bok-utgave og en voksenveileder. Arbeidsboken og e-boken er skrevet for ungdom og til ungdom. Målet er å lære ungdom og unge voksne å være mer til stede i egne liv, og slik takle livets mange utfordringer bedre. Leve mer, gruble mindre! er basert på mestringskonseptet Oppmerksom mestring som presenterer oppmerksomt nærvær (mindfulness) som et hensiktsmessig utgangspunkt for å styrke egne mestringsevner. Etter en presentasjon av oppmerksomt nærvær vil du lære hvordan du kan takle ulike former for påkjenninger, lære mer om følelseslivet ditt, og hvordan du kan kommunisere på en god måte med de rundt deg. Hovedbudskapet er at det kun er du som har ansvar for ditt eget liv og hvordan du vil leve det, og disse bøkene vil kunne gi deg noen redskap til å mestre livet ditt på best mulig måte.

SE OGSÅ:
Leve mer, gruble mindre! Hovedbok
Leve mer, gruble mindre! Hovedbok e-bok
Leve mer, gruble mindre! Voksenveileder

Se Leve mer, gruble mindre! Arbeidsbok

Relaterte bøker