Vis meg -Dine tanker og følelser

kr 390,00

Kategorier: , , Forfatter: Klara Øverland

Beskrivelse

Når barn ikke har ord

«VIS MEG – dine tanker og følelser» er et nyttig samtaleverktøy for dialog med barn som ikke kan fortelle så mye med ord.

VIS MEG-verktøyet består av:

  • Aktivitetskort med illustrasjoner av situasjoner
  • Et brett der barna kan sortere kortene etter hva de liker og ikke liker
  • Egne tegneark der barna kan tegne inn følelser og tanker

Målgruppe: Barn 3-12 år

VIS MEG er tilpasset barn med flyktning- eller innvandrerbakgrunn, men kan brukes av alle barn som ikke har ord som kan fortelle hvordan de har det. Kortene har farger, figurer og situasjoner som alle barn skal kunne kjenne seg igjen i.

Samtaleverktøyet kan brukes sammen med ansatte i barnehager og skoler, medelever og andre barn, helsesykepleiere, terapeuter, psykologer, PPT – og familiemedlemmer.

VIS MEG kan brukes til:

I samtaler, for å bli kjent, i planlegging av tiltak og til hjelp i følelsesregulering. Sorteringen av aktivitetskortene gir de voksne en indikator på hva man bør snakke om.

Samtaleverktøyet kan brukes i forbindelse med at barn skal lære mer om livsmestring, som inngår i Fagfornyelsen i skolen og Rammeplan for barnehager – der mangfold og gjensidighet er viktig.

Utviklingen av VIS MEG:

Samtaleverktøyet er utviklet i forbindelse med studien Omsorg for Traumatiserte barn, en studie støttet av Stiftelsen Dam ved hjelp av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, i samarbeid med SUS, Utredningsposten og Transkulturelt senter. Prosjektgruppen har samarbeidet med Læringsmiljøsenteret ved UiS, og er en del av «Filiorum» barnehagenettverket ved UiS.

Verktøyet er prøvd ut ved SUS, med barn i barnehage- og skolealder. Barnehageansatte har bidratt i utviklingen av kortene.

Vil du lese mer om VIS MEG?

Les intervju og se film med psykologspesialist Klara Øverland:

https://www.psykopp.no/post/vis-meg-kortene-som-far-frem-barns-stemme

VIS MEG har egen nettside, se her:

https://vismeg.info/forside/om-vismeg/

OTB Omsorg for traumatiserte barn

Transkulturelt senter

Helse Stavanger PsykOpp

Læringsmiljøsenteret Filiorum

ABC terapi og veiledning

Stiftelsen Dam