Arbeidsbok – Mestring av rus- og psykiske problemer

Arbeidsbok – Mestring av rus- og psykiske problemer

Et gruppebasert lærings- og mestringsprogram rettet mot personer med rusproblemer som samtidig har psykiske problemer.

190.00kr

Tomt på lager

ISBN: ISBN 9788251924504

Et gruppebasert lærings- og mestringsprogram. Arbeidsbok

Dette lærings- og mestringsprogrammet er rettet mot personer med rusproblemer som samtidig har psykiske problemer. Kursmaterialet består av kursleders manual samt arbeidsbok (denne boken) for kursdeltakerne. Kursprogrammet kan tilbys innen psykisk helsevern, av de som jobber med psykisk helsearbeid i kommunene, og av ansatte innen ulike rustiltak.

Programmet er gruppebasert, praktisk og strukturert rettet mot å:

* styrke deltakernes selvfølelse
* gi trening i selvhevdelse
* lære deltakerne å mestre ruspress og rustrang
* forklare sammenhenger mellom rus og psykiske lidelser
* lære deltakerne hvordan de kan unngå tilbakefall
* hjelpe deltakerne til å få sunne fritidsaktiviteter og nye venner

Kurset er lagt opp slik at det kan være et nyttig supplement til andre hjelpe- og behandlingstiltak. Dette er en revidert utgave av programmet. Mens den forrige utgaven hovedsakelig rettet seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser og samtidige rusproblemer, er denne utgaven også aktuell for personer som har rusproblemer og mindre alvorlige psykiske lidelser (primært angst, depresjon o.l.)

Forfatter: Rolf W. Gråwe, Bente Espeland, Marit Holter

Last ned: Arbeidsskjema til mestringsbok i pdf-format

Se Arbeidsbok – Mestring av rus- og psykiske problemer

Relaterte bøker