Marianne Martinsen

Marianne Martinsen er førsteamanuensis ved høgskolen i Innlandet og fagansvarlig for Nasjonalt opplæringsprogram i penge- og dataspill: lidenskap og avhengighet sammen med Niri Tandberg (KORUS Øst). Marianne har spesialkompetanse innen folkehelse og forebyggende arbeid og forsker på spørsmål innen bl.a. holdninger og identitet knyttet til kropp, avhengighet og traumeproblematikk. Hun har en doktorgrad i forebygging av spiseforstyrrelser blant alle toppidrettselever i Norge fra Norges idrettshøgskole, og har bl.a. ledet en ny behandling av traumer hos barn for å forebygge utvikling av PTSD, ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hun er tildelt flere nasjonale og internasjonale forskningspriser.

Bøker av Marianne Martinsen