Christina Schacht-Magnussen

Christina Schacht-Magnussen (f. 1968) er klinisk psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og privatpraktiserende psykolog i Aarhus. Hun hadde et nært samarbeid med Thorgaard, og overtok hans stilling som funksjonsleder ved Center for Relationsbehandling, Mestring og Miljøterapi i Regionspsykiatrien Vest. Hun har også vært en flittig brukt foreleser i Danmark og Norge, og er fast tilknyttet som foreleser på masterutdanningen i relasjonsbehandling. Universitetet i Stavanger. Schacht-Magnussen har mye erfaring fra supervisjon for helsearbeidere som arbeider med mennesker med psykiske lidelser, men også helsearbeidere som arbeider med akutte og alvorlige somatiske sykdommer/traumer. Hun har skrevet kapitlet “Relationsarbejde i praksis, om relationen som terapi” i boka Mening og mestring ved psykoselidelser (2015) samt .Relationsarbejde i Akutmodtagelsen. i Akutbogen – for læger og sygeplejersker (2017).

Bøker av Christina Schacht-Magnussen