Depresjon hos eldre – Psykologisk og biologisk forståelse og behandling

Depresjon hos eldre – Psykologisk og biologisk forståelse og behandling

I Norge har hver femte person over 65 år depresjon. Boka gir en grundig og tankevekkende innføring i et tema som er viktig for mange.

349.00kr

Tomt på lager

ISBN: ISBN 9788282161466

– Det er ikke så rart at han er sliten, uopplagt og interesseløs. Han er jo så gammel, og har jo så mange sykdommer som fører til smerter.

“Depresjon hos eldre” gir en grundig og tankevekkende innføring i et tema som er viktig for mange. I Norge har hver femte person over 65 år depresjon. Likevel stilles det sjelden riktig diagnose i denne gruppen, men det finnes god hjelp å få for dem som blir sett.

Depresjon hos eldre kan være vanskelig å gjenkjenne. Det er bevist at mekanismene bak depresjon som forekommer for første gang etter fylte 65 år ikke er de samme som for depresjon hos unge og voksne mennesker. En slik aldersdepresjon synes å stå i nær relasjon til somatisk sykdom, funksjonssvikt og tap av autonomi. I boken er det lagt vekt på hvordan psykologiske, sosiale og biologiske faktorer spiller en rolle når depresjon oppstår sent i livet.

Den belyser også hvordan diagnosen kan overses. Ofte bortforklarer de eldre selv, pårørende og helsepersonell, tretthet, nedstemthet og mangel på energi og glede i hverdagen som normale tegn på alderdom, eller som symptomer på annen somatisk sykdom. Mange vet derfor ikke selv at de har depresjon, eller gir opp å søke hjelp etter å ha blitt møtt med manglende forståelse i hjelpeapparatet.

“Depresjon hos eldre” er skrevet for å øke forståelse og kunnskap hos alle som har omsorg for eldre. Den gir også praktiske råd til helsepersonell, hjelpetjenester og ikke minst til pårørende og de eldre selv.

Se Depresjon hos eldre – Psykologisk og biologisk forståelse og behandling

Relaterte bøker