Å utforske følelser: Sinnemestring

Å utforske følelser: Sinnemestring

250.00kr

Forfatter:
Jon Fauskanger
Bjåstad
Forfatter:
Tony
Attwood
ISBN: ISBN 9788282161183

Asperger syndrom / Høytfungerende autisme

Å UTFORSKE FØLELSER

Kognitiv atferdsterapi for sinnemestring

Det kognitiv atferdsterapeutiske programmet Å utforske følelser er et strukturert program som har som mål å være interessant og vellykket i å øke kognitiv kontroll over følelser. Hvert barn vil gjennomføre aktiviteter for å utforske forskjellige følelser som å være glad, avslappet, engstelig eller sint. På slutten av hver time får barna forklart et prosjekt de skal ha til neste time. Programmet Å utforske følelser har blitt konstruert slik at man utforsker den mentale verdenen i et forskningsperspektiv.

Det er to forskjellige utgaver av programmet Å utforske følelser, den ene er laget for angstmestring og den andre for sinnemestring. Programmet ble utviklet som et behandlingsprogram for angstlidelser eller sinnemestring hos barn som har Asperger syndrom, men kan også bli brukt med barn som har høytfungerende autisme og andre beslektede vansker.

Man trenger ikke å være psykolog for å gjennomføre programmet. En lærer, logoped, ergoterapeut eller forelder kan også gjennomføre programmet.

Se Å utforske følelser: Sinnemestring

Relaterte bøker