Pårørende i sorg og krise

kr 75,00

Varenummer: ISBN 8277861931 Kategori: Stikkord: , ,

Beskrivelse

Dette heftet gir eksempler på det å være pårørende i vårt samfunn. Gjennom tretten oppdiktede fortellinger, som alle kunne vært «fra virkeligheten», vil det skape gjenkjennelse, bidra til alminneliggjøring av problemer og gi et bidrag til forståelse av hva det er å være pårørende.

Pårørende har ofte opplevd å bli oversett, avvist, misforstått eller utnyttet i sin kontakt med ulike deler av helsevesenet. De belastningene som pårørende har måttet tåle, har ikke blitt sett og forstått av representanter for hjelpeapparatet slik vi skulle ønske det. Heftet gir innsikt i de pårørendes situasjon.

Heftet henvender seg både til de pårørende selv, til leger, terapeuter,sykepleiere, hjelpere av ulike slag, prester og pastorer, og til de som gjennom utdannelse og framtidig yrke skal ha et forhold til pårørende.

Forfatter: Marit Hølland Paulsen og Leif Jon Paulsen