To ytterpunkter av samme begjær

Lengten som drev både rusavhengigheten og hans store behov for anerkjennelse som forsker, har bakgrunn i det samme, forklarer Trond Bjerke i sin ferske bok. Av Samina Bruket – Jeg begynte å ruse meg da jeg var 13, og allerede etter første gangen kjente jeg umiddelbart at dette var noe...

Gordon Johnsen: Livskraft – og et livsverk

Vis respekt for det nervøse sinn, sa Gordon Johnsen, og ble en av de sentrale i norsk psykiatri. Etter ham står Modum Bad. Og nå en bok om livsverket som sprang ut av møter med lidende mennesker. Av Ole Johan Askeland Hva var det egenartede ved Gordon Johnsen? Verdiene og...

Wilhelmsens metode

Ingvard Wilhelmsens popularitet er i ferd med å nå nye høyder. Han er en av landets mest ettertraktede foredragsholdere, og han har egen fanklubb. Vi fikk være med den kjente hypokonderlegen på jobb. – Hvordan har det gått siden sist? Ingvard Wilhelmsen ser vennlig bort på den unge kvinnen i...

“Alexander L. Kielland-ulykken”

Intervjuer med mer enn 250 involverte har gitt innblikk i sider ved ulykkeshendelsen og etterspillet som tidligere ikke har vært kjent. Feil og mangler som ikke har blitt rapportert, tilbakeholdelse av informasjon, trusler om sanksjoner, og en fransk granskningsrapport som gikk under radaren i Norge, gir grunn til å stille...

INGVARD WILHELMSEN SELVHJELPSTRILOGIEN

3 bestselgere - samlet i én bok! HVIS IKKE DU ER SJEFEN I LIVET DITT, HVEM ER DET DA? Noen tror de er for gamle til å endre seg. Andre mener at det er på høy tid å gjøre noe før det er for sent. Hvilken av disse holdningene du velger, avgjør...

Mennesket Fartein Valen

Det er mange myter om komponisten Fartein Valen som menneske. Han skal ha vært trist, innadvendt, ja, nærmest folkesky. I denne boken har forfatteren, gjennom å hente frem private brev, latt komponistens egen stemme tegne trekk i bildet av ham som menneske. Fartein skrev mange brev til søsteren hjemme i...

Hvorfor spiller vi og hva er det som driver oss?

Spill og spilleproblemer – avhengighet, underholdning-, tids- og pengesløseri FORFATTERE: HANS-JØRGEN WALLIN WEIHE OG CARSTEN SYVERTSEN PENGESPILL (GAMBLING) Det er mange historiske eksempler på uvettig pengespill. Klassikeren er Dostojevskijs nesten selvbiografiske bok «Spilleren» (1889 og senere utgaver). I Norge har vi tilsvarende eksempler som forfatteren Knut Hamsun og maleren Edvard...

Spillavhengighet – gaming og gambling

Penge- og dataspill er temaer som vekker mange sterke meninger og følelser. Hvorfor spiller vi? Hva er det som gjør at gambling, veddemål og andre spill alltid har vært en del av menneskehetens historie? Handler pengespill egentlig mest om penger, eller er det noe annet som driver oss? Og hvorfor...

Levende religion

HVORDAN VISER GLOBALE FORHOLD IGJEN I LOKAL, RELIGIØS PRAKSIS? På hvilke måter kommer mangfoldet i religiøs praksis til uttrykk i Norge i dag – og hvordan kom slikt mangfold til uttrykk tidligere? Levende religion utforsker aktuelle trender innen religionsforskningen, som globalisering, religiøs praksis og hverdagsreligion gjennom å se på lokale,...

Leve mer, gruble mindre!

En bok som skal hjelpe ungdom og unge voksne å takle livets mange utfordringer ved å være mer til stede i egne liv. Til boken følger det en arbeidsbok og et veiledningshefte. Leve mer, gruble mindre! er basert på mestringskonseptet Oppmerksom mestring som presenterer oppmerksomt nærvær (mindfulness) som et hensiktsmessig...