“Alexander L. Kielland-ulykken”

Intervjuer med mer enn 250 involverte har gitt innblikk i sider ved ulykkeshendelsen og etterspillet som tidligere ikke har vært kjent. Feil og mangler som ikke har blitt rapportert, tilbakeholdelse av informasjon, trusler om sanksjoner, og en fransk granskningsrapport som gikk under radaren i Norge, gir grunn til å stille spørsmål ved om vi har vi fått vite den hele og fulle sannheten om «Alexander L. Kielland» -ulykken?

Dette er en vitenskapelig antologi og den første av to bøker i Råolje-serien.

Forhåndsbestill boken her