Kort & Godt om ADHD – Flipover-bok

Kort & Godt om ADHD – Flipover-bok

Opplæring i ADHD-diagnosen på en visuell og lettfattelig måte

599.00kr

Forfatter:
Bente
Knutsen
ISBN: 2022061002

Flipover-boken er hovedverktøyet i Startpakken som inneholder alt du trenger for å for å gi barn og unge en grundig opplæring i diagnosen ADHD, på en visuell og lettfattelig måte.

Flipover-boken settes mellom  barnet og behandleren. Slik har behandleren oversikt over det som skal formidles på sin side av bordet, samtidig som illustrasjonene gir barnet visuell støtte på sin side.

Boka inneholder flere grubleoppgaver. Målet er å få frem tanker, følelser og erfaringer som barnet selv har, som gjør at samtalene blir mer persontilpasset.

Krible, Kjapp og Kaos:
De tre figurene Krible, Kjapp og Kaos er gjennomgangsfigurer i programmet. De symboliserer hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhet, og er karakterer som den unge kan fokusere på og relatere til. I tillegg legger grubleoppgaver i flipover-boken til rette for refleksjon rundt eget liv.

Se Kort & Godt om ADHD – Flipover-bok

Relaterte bøker