Kirken i verden, verden i kirken

Kirken i verden, verden i kirken

Globale perspektiver på trosopplæringen

379.00kr

Forfatter:
Tomas Sundnes
Drønen
Forfatter:
Kari Storstein
Haug
Forfatter:
Geir
Skeie
Forfatter:
Gerd Marie
Ådna
ISBN: 9788282172318
Innbinding: Heftet
Litteraturtype: Faglitteratur
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 128

Verden knyttes tettere sammen gjennom teknologiske nyvinninger og menneskelig mobilitet. Barn og unge møter og forholder seg stadig oftere til religiøst og kulturelt mangfold, både i sitt fysiske nærmiljø og på internett.

Denne boken diskuterer globaliseringens konsekvenser for barns og unges oppvekstsvilkår, med særlig henblikk på hvordan Den norske kirkes trosopplæring møter utfordringer og muligheter som disse fører med seg. Viktige spørsmål som tas opp, er hvordan globale prosesser påvirker læring i trosopplæringen, og hvilke utfordringer dette skaper for formidling og læring.

Kirken i verden, verden i kirken er aktuell for alle som er involvert i og/eller arbeider med trosopplæring på ulike nivåer i kirken, studenter som utdanner seg til ulike typer undervisningsstillinger i kirken, og forskere som studerer utfordringer og muligheter som globale prosesser skaper for barns og unges oppvekstsvilkår og læring.

Se Kirken i verden, verden i kirken

Relaterte bøker