Psykoterapi

Opplysningshefte om ulike psykoterapiformer for pasienter, pårørende og andre.

60.00kr

ISBN: ISBN 97877862231

Ved psykiske forstyrrelser er evnen til å se og bruke sine muligheter, og til å gjøre valg, vanligvis begrenset. Følelser, tanker og handlinger har ofte et gjentagende mønster som er utenfor personens bevisste kontroll. Psykologisk forståelse av dette ligger til grunn for samtalebehandling eller psykoterapi. Det finnes mange former for psykoterapi.

I dette heftet omtales de psykoterapiformer som hittil har vært mest utbredt og brukt i psykisk helsevern i Norge. Felles for dem alle er at de via samspill mellom terapeut og pasient søker å bidra med hjelp som kan føre til økt selvinnsikt og mestring.

Forfatter: Marthe Horneland

Se Psykoterapi

Relaterte bøker