Hertervig Akademisk

Hertervig Akademisk er Stavanger-regionens eneste akademiske forlag.

Utgivelser på forlaget er kvalitetssikret ved fagfellevurdering av anerkjente forskere, klinikere og andre spesialister innen de relevante områdene.

Bøkene holder en høy faglig kvalitet og fremlegger ny forskning, gir gode forskningsoversikter og nyttig pedagogisk tilrettelagt undervisningsmateriell for universitets- og høyskolesektoren. Litteraturen blir fortløpende revidert etter hvert som nye forskningsresultater publiseres.

Med den unike plattformen Nordisk Psykiatrikonferanse Schizofrenidagene, tar forlaget sikte på å dekke et internasjonalt behov for spesialisert litteratur innen psykologi- og psykiatrifeltet.

Utvalgte produkter