Jan Olav Johannessen

Jan Olav Johannessen er sjeflege ved psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus, og professor i psykiatri ved Institutt for helsefag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Utgivelser

Den gode psykoterapeut (Red. Johannessen og Block-Thorsen – 2003)
Hva er psykose? (2008)
Mestringsbok ved psykose (Johannessen og Thingnæs – 2010)