Stigma – Antistigma

120.00kr

ISBN: ISBN 9788277862286

Stigmatisering av mennesker med psykiske lidelser, hvordan kan det bekjempes?
Siden dette heftet kom ut første gang i 2004, har ordet stigmatisering gått fra å være et fremmedord til å bli en del av dagligtalen. Ikke alle bruker ordet med like stor nøyaktighet. Noen bruker det mer eller mindre som et synonym til ordet “mobbing”. Men for mange personer handler stigmatisering om diskriminering og overgrep.

I dette heftet retter vi søkelyset mot det psykiske helsefeltet hvor både personene med psykisk sykdom, pårørende og fagfolk lenge har vært omgitt av stigmatisering, myter og fordommer. I hovedsak sier vi noe om hva som ligger i begrepet stigmatisering, og presenterer metoder for å bekjempe dette. Heftet er ment å gi inspirasjon til å bekjempe stigamtisering, og at du vil ta tak i de oppgavene som ligger deg selv og situasjonen din nærmest – enten som behandler, journalist, lærer, politiker, politi, pasient, bruker, pårørende eller medmenneske.

Se Stigma – Antistigma

Relaterte bøker