Hvem er du?

379.00kr

Forfatter:
Anne-Margrethe Kinn
Aasland
Forfatter:
Jon Vidar
Strømstad
Forfatter:
Anne Berit Eie
Torbjørnsen
ISBN: 9788282161749
Innbinding: Heftet
Litteraturtype: Faglitteratur
Utgivelsesår: 2018/2
Antall sider: 193

Hvem er personen bak diagnosen? Hva betyr symptomene? Hvordan skapes og utvikles en god postatmosfære? Hvilken betydning har det hvordan personalet omtaler pasienten? Hvordan kan studenter og nyansatte bidra til kunnskapsutvikling ved en sengepost? Hvordan kan lederen legge til rette for at posten er i stadig utvikling?

Dette er sentrale spørsmål i Hvem er du? Miljøterapi som terapeutisk relasjonsarbeid. Boka gir et klinisk innblikk i hvordan et DPS, i sam­arbeid med et universitet, har jobbet systematisk med å utvikle en postatmosfære hvor alles synspunkter er viktige bidrag. Ved å invitere pasienten inn i behandlingen, tones ekspertenes makt ned, og pasientens livshistorie trer frem som betydelig ressurs. Boken viser hvordan bruken av Lars Thorgaard og Øyvind Hagas miljøterapeutiske verktøy har vært helt sentrale hjelpemidler i dette arbeidet. Den gir også en innføring i Rudolf Moos’ Ward Atmosphere Scale (WAS). Forfatterne representerer ulike profesjoner og trekker gjennomgående inn egne kliniske erfaringer fra miljøterapi i post. Dermed får leseren et praktisk perspektiv på et tverrfaglig samarbeid som har pasienten i sentrum.

“Denne boken er en betydningsfull og god oppfølger av Lars Thorgaard og Eivind Hagas tidligere utgivelser og arbeid om emnet.”

JAN OLAV JOHANNESSEN

Forskningssjef ved psykiatrisk divisjon

Stavanger universitetssjukehus

Se Hvem er du?

Relaterte bøker