Markante foreldre FORHÅNDSSALG NÅ

kr 295,00

Beskrivelse

Hvem er de markante foreldrene? Hva driver dem? Hvilke konsekvenser får atferden
deres for barnas utvikling? Hvordan kan lærere og pedagoger håndtere store krav og
sterke følelser på en konstruktiv og profesjonell måte – også når det ligger konflikt i
lufta?

Det får du svaret på i denne boken. Psykolog Rikke Yde Tordrup, har i 20 år undervist og
gitt råd til lærere og pedagoger, og holdt foredrag om emnet.

MARKANTE FORELDRE kartlegger disse foreldrenes motivasjon, og viser med bakgrunn i Daniel N.
Sterns utviklingspsykologi, hvordan atferden deres påvirker barna. Her er det mange
eksempler og gode tips til hvordan en kan fremme et godt samarbeid og håndtere
konflikter. Boken gir flere konkrete råd om hvordan skolen og foreldrene kan støtte
barna.

MARKANTE FORELDRE er en faglig velfundert bok, forankret i praksis og formidlet
knivskarpt med både hjertevarme og humor. Boken er en kjærlig håndsrekning til
markante foreldre, men også til lærere og pedagoger. Den viser nye veier og minner
om at det i enhver voksenkonflikt finnes barn i klemme. Det er de voksnes ansvar å løse
konflikter og skape gode rammer for barna – både faglig, sosialt, og i fellesskapet.