ADHD i skolen Styrk relasjoner, oppmerksomhet og kommunikasjon

kr 349,00

Tomt på lager

Beskrivelse

ADHD I SKOLEN er en lett tilgjengelig grunnbok for lærere og pedagoger.
Boken gir teoretisk forståelse og praktisk inspirasjon til det daglige arbeidet
i og utenfor klasserommet, der alle barn skal trives, både med og uten en
ADHD-diagnose.

ADHD I SKOLEN tilbyr et tankesett og en rekke teoretiske strategier som er
nyttige verktøy når en skal håndtere konflikter og skape en bedre og positiv
stemning i klasserommet.

Boken kan også være med på å styrke læreres og pedagogers tro på egne
muligheter til å støtte barn til bedre trivsel i klassen, og er strukturert rundt
tre viktige byggesteiner:
Oppbygging og styrking av relasjonen
Bruk av anvendt oppmerksomhet
Bevissthet rundt kommunikasjon

Med utgangspunkt i disse behandler boken fire emner:
Foreldresamarbeid, som kan være særlig utfordrende og konfliktfylt
når et barn har ADHD.
Klasseledelse og styrking av elevfelleskapet, som er helt avgjørende
for barn med ADHD og deres klassekamerater:
Hvordan skal det ledes – både på mikro- og makroplan?
Håndtering av konflikter, som det kan oppstå mange av rundt impulsive,
uoppmerksomme og lett stressbare barn.
Utvikling av egen praksis, som er en fortløpende prosess for og med
en selv i lærerrollen, gjerne med en lærerkollega som sparringpartner.

ADHD I SKOLEN kan brukes som en oppslagsbok hvor man kan dykke ned
i de kapitlene man har behov for.