Svein Haugsgjerd

Svein Haugsgjerd (f. 1942) er psykiater og psykoanalytiker. Han arbeidet ved Gaustad sykehus 1973–2012. Sammen med Endre Ugelstad og Sidsel Gilbert bidro han til å starte forsnksavdelingen Kastanjebakken (ved Gaustad sykehus i 1977), som kombinerte psykoterapi og miljøterapi for unge mennesker med psykoselidelser. Han driver fortsatt privat praksis og skriver lærebøker. Psyke under press, samfunn i endring (2022) er siste utgivelse. For øvrig har han blant annet skrevet Nytt perspektiv på psykiatrien (1970), Psykoterapi og miljøterapi ved psykoser (1983), Kjærlighetens kraftlinjer (2005) og Å møte psykisk smerte; erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet (2018).
I tillegg har han bidratt i en rekke andre utgivelser. For tiden arbeider han med en bok om oppdatert behandling ved psykotiske tilstander. Han er opprinnelig påvirket av psykoanalytikere og objektrelasjonsteoretikere, som blant andre Melanie Klein, Wilfred R. Bion og Jacques Lacan.

Bøker av Svein Haugsgjerd