Gunnar Brox Haugen

Gunnar Brox Haugen (f. 1955) er utdannet sykepleier med ulike videreutdanninger i pedagogikk, ledelse, etikk, helse og samfunn. Han har erfaringsbakgrunn fra somatisk helsearbeid med alvorlig syke og døende mennesker. Han har arbeidet som høgskolelærer og har innehatt lederstilling i kommunehelsetjenesten og ulike roller i det statlige helsetilsynet. De siste 18 årene har han vært daglig leder for SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram og Stiftelsen SEPREP og var redaktør for boka Mening og mestring ved psykoselidelser (2015).

Bøker av Gunnar Brox Haugen