Grete Kvalheim

Grete Kvalheim er født og oppvokst i Stavanger. Hun har lang erfaring innen beredskap og krisehåndtering i oljeindustrien, og har som følge av dette spesialkompetanse innen krisehåndtering og pårørendeomsorg.

Hun har gitt ut flere bøker siden sin første utgivelse Å leve etter overgrepet – det begynte med voldtekt gitt ut på Cappelen Damm i 1992. Hennes nyeste utgivelser er Demens i yngre år gitt ut på Hertervig forlag i 2018 og fagboken Flokken. 44 intervjuer om flokktilhørighet gitt ut på Bokstav forlag i 2018.

Bøker av Grete Kvalheim