Anne Ek

Anne Ek (f. 1955) er psykiatrisk sykepleier og familieterapeut med erfaringsbakgrunn fra klinisk arbeid og har innehatt sentrale verv i oppbyggingav nye desentraliserte tjenester innenfor det psykiske helsevernet i Oslo. Hun har vært tilknyttet SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram i ulike roller gjennom de siste 16 årene. Hun har vært redaktør for tidsskriftet Dialog i en årrekke. Hun har en master i Verdibasert ledelse og har arbeidet som høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole.

Bøker av Anne Ek