Per Johan Isdahl

Sosial og klinisk psykolog Per Johan Isdahl er veteran i behandling av spiseforstyrrelser. Hans forslag til integrativ psykoterapi baseres på forståelsen av livsløpets lidelsesfenomener gjennom fenomenologi og kollektivbiografi. Teori, menneskeforståelse og klinikk praksis vil presenteres med utgangspunkt i hans nye bok «Måltidsforstyrrelser»

Per Johan Isdahl (født 1946)har siden 1970 årene vært engasjert i psykisk helse feltet. Han har i hovedsak arbeidet som aktiv kliniker for mennesker med autisme, utviklingshemning, psykose, personlighetsvansker, traumer og måltidsforstyrrelser. Han bidro til utvikling av terapi og tjenestetilbud ved kroppslig selvskade og vært med i etablering av kommunepsykologtjenester og i prosjekter for endring av sykehusenes funksjoner. Siden tidlig 1980 årene har han deltatt i etablering av relevant terapi for mennesker med måltids/spiseforstyrrelser, de siste årene ved Ullevål sykehus.