Marit Hølland Paulsen

Marit Hølland Paulsen er psykiatrisk sykepleier og har arbeidet i rusomsorgen og psykiatrien ved forskjellige institusjoner siden 1965. Hun startet PårørendeSenteret i Stavanger i 1998 som det første i sitt slag. Senteret er for pårørende til personer med rusproblemer eller psykiske lidelser.

Utgivelser

Å leve med en rusmisbruker i gode og onde dager (1995)
Pårørende i sorg og krise (2004)