Marie Smith-Solbakken

Marie Smith-Solbakken, førsteamanuensis i historie, Universitetet i Stavanger. Doktorgrad i oljehistorie fra NTNU. Cand. Phil i historie. Publikasjoner på oljearbeiderkultur, norsk oljehistorie, historiske minner og på samfunnsvitenskapelige emner

Råolje – minner og  virkninger etter «Alexander L.  Kielland»-ulykken (utgis høst 2015) i samarbeid med Hertervig akademisk og fotograf Tord F. Paulsen.

Sorg – kjærlighetens pris er sorgen (2012)
sammen med Hans-Jørgen Wallin Weihe.

Silent heroes / Tause helter
-operasjon Freshman og andre falne (2011) sammen med Ion Drew, Helge Sognli og Hans -Jørgen Wallin Weihe

Krigsminner (2009) sammen med Alexandre Dessingué og Hans-Jørgen Wallin Weihe