Målfrid J. Frahm Jensen

Målfrid J. Frahm Jensen er erfaringskonsulent ved Psykiatrisk Divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus. Hun er utdannet hjelpepleier, men hun har også lang erfaring som pasient og pårørende innen helsetjenesten. Egen hjemmeside www.frahmjensen.com

Utgivelser

Uten samtykke, men med rettigheter innen psykisk helsevern (Målfrid J. Frahm Jensen (redaktør), med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrisen og Jan Terje Omdal)
Stigma – Antistigma (Målfrid J. Frahm Jensen (red.), Sveinung Dybvig, Jan Olav Johannessen)