Knut Engedal

Knut Engedal (f. 1946) er spesialist i psykiatri med fordypning i alderspsykiatri, og professor emeritus i psykogeriatri ved Universitet i Oslo. Før han gikk av med pensjon i 2013, var han ved siden av sin professortjeneste, fag- og forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Som forskningsområde har Engedal hatt spesiell interesse for demens – spesielt Alzheimers demens og kombinasjon av depresjon og demens. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler, og skrevet og bidratt til flere fagbøker.

Utgivelser:

Depresjon hos eldre – psykologisk og biologisk forståelse og behandling (medforfatter, 2014)