Guro Hanevold Bjørkløf

Guro Hanevold Bjørkløf (f. 1971) er fagsjef demens i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hanevold Bjørkløf er klinisk psykolog og spesialist i klinisk gerontopsykologi, og PhD-stipendiat ved medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. De siste ti år har hun arbeidet ved alderspsykiatrisk poliklinikk og sengepost ved Ullevål universitetssykehus og psykiatrisk avdeling, Lier, Vestre Viken, hovedsaklig med utredning og behandling av eldre personer med demens og depresjon.

Utgivelser:

Depresjon hos eldre – psykologisk og biologisk forståelse og behandling (medforfatter, 2014)