Grete Kvalheim

Forfatter Grete kvalheim er grunnlegger av DIXI Ressursenter for voldtatte. Kvalheim ble selv voldtatt for 30 år siden da det ikke fantes noen tilbud eller informasjon for å hjelpe voldtektsofre. Hun er en av de første som våget å stå fram og gi de voldtatte et ansikt, og har kjempet i mange år for de voldtattes kår.

Hun har i årevis drevet forebyggend arbeid og reist landet rundt og holdt foredrag for krisesentre, for legevakt, for syke- og vernepleiere, politi, legevakt og fengselsvesen. Hun har også holdt foredrag for skoleelever og studenter.

Utgivelser

Å leve etter overgrepet (2001)
Hjelpe meg! En bok om voldtekt (2011)