Gerd Marie Ådna

Gerd Marie Ådna (f. 1955) er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Hun har studieopphold fra Kairo, Istanbul, Tübingen, Cambridge og Berlin og er aktiv i religionsdialogen i Norge og Europa. Hennes publikasjoner fokuserer særlig på islam og muslimer i Norge, som i boken The Reception of Islamic Prophet Stories within Muslim Communities in Norway and Germany (2014).

Utgivelser:

Levende Religion. Globalt perspektiv – lokal praksis (bidragsyter, 2015)