Geir Skeie

Geir Skeie (f. 1954) er professor i religionsdidaktikk ved Stockholms Universitet og Universitetet i Stavanger. Hans forskning har primært handlet om religion og skole med bruk av både empiriske og teoretiske perspektiver og med en særlig interesse for religiøst mangfold og den rolle det spiller. Skeie har ledet flere større forskningsprosjekter og er aktiv i flere internasjonale nettverk.

Utgivelser:

Levende Religion. Globalt perspektiv – lokal praksis (bidragsyter, 2015)