Vansker med sosial kommunikasjon

kr 349,00

Beskrivelse

En bok til lærere og pedagoger om å identifisere og håndtere sosiale kommunikasjonsvansker
Forfattere: Lucy Prosser, Nicola Cole, Sally FarrowJenny Hinton, Margaret Irons, Ann Pugmire, Emily Rackstraw, Vijaya Sundra, Caroline Sutton, Gilly Williams

Oversettelse til norsk ved Heidi Håland

Vansker med sosial kommunikasjon kan vise seg på mange ulike måter, i ulike utviklingsfaser. Man trenger komplekse ferdigheter for å fungere på strukturelle arenaer som skole og arbeidsplass, men også med familie og venner. Her får du forslag til tiltak for vansker med verbale og nonverbale samtaleferdigheter, sosial kompetanse, og vansker med å velge og organisere informasjon.

Boken tilbyr veiledning i å identifisere sosiale kommunikasjonsvansker, og tilbyr forslag til tiltak, øvelser og strategier. Boken er spesielt nyttig for sosiallærere og spesialpedagoger i arbeidet med barn som strever med sosial kompetanse i skolen og i barnehagen. Den er delt inn i ulike utviklingsfaser og passer derfor også som et redskap i ungdomsskolen, videregående skole og i ulike institusjoner.

VANSKER MED SOSIAL KOMMUNKASJON er lagt opp med kopieringsoriginaler og kan også være nyttig som et verktøy i veiledning av barnas foreldre.