Med blodsmak i munnen

kr 250,00

Boka er et samarbeid mellom bloggerne Ingeborg Senneset, Lise Hetland og Svein Øverland – to tidligere psykiatriske pasienter og en psykolog.

Beskrivelse

– og andre bloggtekster av Lise Hetland, Ingeborg Senneset og Svein Øverland

Blogging har i løpet av de siste årene gått fra å være en underkjent tekstsjanger til å ha blitt en anerkjent og kraftig kanal for dialog.

”Med blodsmak i munnen” er et samarbeid mellom bloggerne Ingeborg Senneset, Lise Hetland og Svein Øverland – to tidligere psykiatriske pasienter og en psykolog. I mange år har de delt sine tanker om psykiske lidelser, mestring og relevante samfunnsforhold med sine lesere.

Blant tusenvis av innlegg har de tre gjort et utvalg av hverandres tekster for å fortelle noe om bokens hovedtemaer: Selvskading, helsevesen, skriveprosess og det å reise seg.

Felles for tekstene er at de er ærlige og innsiktsfulle, og at de har bidratt til håp og mer forståelse for et vanskelig og til tider tabubelagt område.

Felles for forfatterne er at de gjennom årene har hatt en stadig økende leserskare, og at bloggene leses av personer både med og uten psykiske lidelser, og med og uten fagutdanning.

Ingen av forfatterne har økonomiske interesser av sine respektive blogger, kun idealistiske.

Om Forfatterne:

Svein Øverland (f. 1969) er psykolog med spesialitet i barne- og ungdomspsykologi. Han har flere videreutdanninger innenfor kognitiv terapi, familieterapi og rettspsykiatri. Han er redaktør i Sexologi. tidsskrift for norsk Forening for Klinisk Sexologi, har skrevet to bøker (Selvskading, Fagbokforlaget 2006 og Stalking, Fagbokforlaget 2012) og bidratt med kapitler i flere andre bøker. Øverland er fungerende seksjonssjef ved Sentral fagenhet ved avdeling Brøset og rådgiver ved Forvaringsavdelingen, trondheim fengsel. Han er også fagsjef i Superego AS. Svein Øverland blogger på psykologivirkeligheten.blogspot.no

Lise Hetland (f. 1983) er skribent, It-utdannet og medarbeider i Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Hun har hatt flere innleggelser i psykiatrisk sykehus de siste ni årene. Hetland fikk i 2013 støtte fra St. thomas minnefond til sin kortfilm ”Hold meg – Om å leve med psykisk lidelse”, som er utgitt gjennom Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Lise Hetland blogger på liseliten.com

Ingeborg Senneset (f. 1985) er sykepleier og skribent. Hun har vært innlagt i sykehus i om lag fire år. Senneset har deltatt i debatter og bidratt med informasjon i landets største aviser, radio- og tV-kanaler, ofte med kritisk syn på psykisk helsearbeid, foretaksmodellen og samfunnsstrukturelle utfordringer. Dette er første gang hun bidrar med tekster i bokform. Ingeborg Senneset blogger på surfer.blogg.no

Forfatter: Lise Hetland, Ingeborg Senneset, Svein Øverland